#6b Ett annat samhälle

Foto: Fredrik Arestav

Vi besöker Lesjöfors museum, som är ett nutidshistoriskt dokument av en plats och delar av det som har präglat den under 50-, 60- och 70-talen, och får här fatt i en annan syn på människan i en tid då resultatet av det arbete som utfördes var tydligare och där konkurrens inte var den centrala drivkraften.

Det blir en skiss till en annan samhällsvision och vad som skulle kunna hända i den. Om begäret efter meningsfull sysselsättning och att känna det levande.

Från en föreställning om världen som stillastående och oss själva som dess maskinskötare till en där allt är i ett ständigt pågående och interagerande.

Medverkande är Pia Skoglund och Viktoria Deeb Klint.

Länk till avsnittet!