#6a Reflektioner kring samhällsdebatten

Foto: Fredrik Arestav

Vi samtalar kring några av våra tankar om sådant vi plockat upp i medierna under hösten. Bl a om hur ett samhällsklimat hårdnar och hur politik faktiskt får praktiska konsekvenser för människor, alldeles på riktigt. Vi kommer in på människosyn, ideologi och individualism. Från talet om allas lika värde till något annat, som sker i praktiken; en möjligen underliggande hobbsiansk syn på människan som girig och egoistisk, fokuserad på sin egen vinning; ett samhälle som uttrycker behov av alltmer kontroll.

Vi talar även om Hannah Arendt, ondska, rättfärdigande, samt om förhoppningen att gå från det mekaniskt individualistiska till det organiskt gemensamma.

Medverkande är Pia Skoglund och Viktoria Deeb Klint.

Länk till avsnittet!