#13 Samtalets möjligheter

I det här poddavsnittet vill vi försöka förstå det goda samtalet. Hur kan samtalet vara en möjlighet till gemensam förståelse? Kan konflikt vara en öppning till fördjupad gemensam reflektion? Måste man bli överens för att samtalet skall vara meningsfullt? Och vad händer om samtalet avbryts och hindras? Till vår hjälp har Viktoria och Pia denna…

Forum för ekofilosofi

Vi vill tipsa om Forum för ekofilosofi där man kan lyssna på föreläsningar men framförallt vara med och samtala om olika frågor. Samtalen sker över nätet via Zoom. Datum och teman och hur du ska anmäla dig finns på Föreningen för Ekofilosofis hemsida. Hade gott så länge!

#11 Kan man leva i flera berättelser?

Kan man leva i flera berättelser? Vi tror på samtalet. Vi tror också på alla människors förmåga att reflektera över viktiga och svåra saker. Det fördjupade samtalet på lika villkor, utan krav på gemensamma ståndpunkter och enkla svar glöms alltmer bort till förmån för experternas tankar. Våra egna filosofiska intuitioner och det filosoferande samtalet kan…

Elisabet Hermodsson – Narrarnas vän och filosofisk amason

Jag sitter vid österfönstret och lyssnar till Elisabets sånger. De förmedlar uppror och samhörighet, trots och delaktighet. Språket är direkt, levande och överskrider gränserna mellan högt och lågt, trivialt och djupsinnigt. Och överallt är kroppsligheten närvarande. Livet som mångfaldigt och sinnligt erfarbart bortom rationalitetens gränser gestaltas både i dikt, bild och filosofi hos Elisabet. ”Jag…

Spridda reflektioner om mötets svårigheter

Det är inte så lätt det där med ”det goda mötet”. Det kanske är kanske inte ens är möjligt? Bortsett från att vi inte riktigt vet vad det är, mer än en trevlig abstraktion, så finns det många hinder emellan dem som möts. Det är så lätt att tränga undan den/det andras röst som alltid…

Inte bara en nordisk ekofilosofi

VAD ÄR EKOFILOSOFI?
Ekofilosofins uppgift är att undersöka miljödilemmats eventuella filosofiska rötter. Kan det vara så att t.ex. ontologiska försanthållanden, epistemologisk praktik, antropologiska antaganden, normativa mekanismer har betydelse för miljödilemmats uppkomst? Om så – vilka är dessa rötter? I förlängningen av undersökningarna framträder olika förslag till handlingsgrund och möjliga relevanta handlingsalternativ…

Kunskap – några ledtrådar

Att säga något meningsfullt om kunskap verkar nästan oöverkomligt svårt. Ju mer jag närmar mig desto mer glider det undan, blir otydligt för att snart framträda på ett annat sätt med nya frågor. För många år sedan löste jag problemet med genom att försöka formulera så många frågor om kunskap jag just då kunde komma…

#10 Konspirationsteorier

Behövs det konspirationsteorier när världen ser ut som den gör? Kan det vara så att konspirationsteorier riskerar att ta bort våra blickar från mer grundläggande problem, men också från adekvat kritik av olika fenomen i samhället idag? Detta är några frågor vi ställer oss denna gång. Medverkande är Pia, Viktoria och Fredrik. Svartälvspodden · #10…

#9 Trygghet och omsorg

Fredrik låter sig själv vara konfliktpunkt i frågan om trygghet och omsorg. För det är en känsla som han inte blir av med när Pia och Viktoria pratar om detta. En känsla av något gammalt och avklarat, för konflikterna i dagens politik handlar väl om andra frågor? Även om Fredrik vet att deras hållning går…