#5b Pontus Örtendahl – Förståelserum – Betydelsen av det vi inte vet

Foto: Viktoria Deeb Klint

Vi är kvar hos Pontus Örtendahl hemma på gården under den blå oktoberhimlen. Viktoria ställer frågor kring ett begrepp som Pontus lanserat och använder mycket, nämligen Förståelserum.

Ett förståelserum skulle kunna beskrivas som vad vattnet är för fisken, något som finns där och är så självklart att vi kanske inte lägger märke till det, men som samtidigt påverkar oss och är förutsättningen för hur vi tänker om och gör andra saker i fråga om kultur, kunskap, o s v.

Försök att förstå olika förståelserum blir också försök att hitta rötter till olika problem vi ser runtomkring oss och funderingar kring varför vår kultur tagit vägar som många gånger står i så tydlig kontrast till den ”jordens framtid och människans värdighet” som ekofilosofin talar om. I ett bredare utforskande kan vi kanske också finna en stor mängd alternativa sätt att förhålla oss till världen, livet och varandra.

Medverkande är Pontus Örtendahl och Viktoria Deeb Klint.

Länk till avsnittet!