#8 Osäkerhet

Vi inleder säsong två med att ta oss an den senaste tidens händelse med coronaepidemin och vad den skapar i fråga om osäkerhet. Och vad den osäkerheten i sin tur gör med vår syn på världen och det gemensamma. I denna nya säsong kommer även producenten Fredrik att höras lite då och då. Välkomna! Svartälvspodden…

Ny säsong av podden

Hej alla! Som ni kanske märkte så hamnade vi i en utförsbacke av samsyn ochkonfliktfri slapphet i poddarna vi gjorde i slutet av förra året och ibörjan av 2020. Vi funderade på vad som fattades oss och fann att vi hade börjatglömma två grundläggande ingredienser som behövs för att fördjupasamtal och tänkande. Två grundprinciper som…

#7b Möjliga berättelser

Vad kan då en möjlig berättelse innehålla? Pia och Viktoria fortsätter att fundera kring berättelserna om världen och hur de förhåller sig till verkligheten. Samtalet utgår från idén om individualism och separation som en (omöjlig) väg till frigörelse, via det icke-förhandlingsbara, till att slutligen landa i allas vårt ömsesidiga beroende och tillvarons osäkerhet. Och utan att…

#7a Omöjliga berättelser

Pia intervjuas av Viktoria om något som de pratat en del om, nämligen berättelser om världen. I detta första avsnitt introducerar de en rad funderingar och de omöjliga berättelserna behandlas. Vad bygger de på och varför fungerar de inte? Medverkande är Pia Skoglund, ekofilosof och Viktoria Deeb Klint, ekofilosof och religionsvetare.

#6b Ett annat samhälle

Vi besöker Lesjöfors museum, som är ett nutidshistoriskt dokument av en plats och delar av det som har präglat den under 50-, 60- och 70-talen, och får här fatt i en annan syn på människan i en tid då resultatet av det arbete som utfördes var tydligare och där konkurrens inte var den centrala drivkraften….

#6a Reflektioner kring samhällsdebatten

Vi samtalar kring några av våra tankar om sådant vi plockat upp i medierna under hösten. Bl a om hur ett samhällsklimat hårdnar och hur politik faktiskt får praktiska konsekvenser för människor, alldeles på riktigt. Vi kommer in på människosyn, ideologi och individualism. Från talet om allas lika värde till något annat, som sker i praktiken;…