Om oss

Svartälvsakademin

Under 2012 blev situationen allvarligt förvärrad. Från universitetets kommandobrygga signalerades den slutliga övergången till fullt utvecklad linjekontrollerad produktion. Mätbar effektivitet gällde nu helt. Det omätbara, som är en så viktig del av alla meningsfulla kunskapsprocesser, skulle endast finnas kvar som luddiga avsiktsförklaringar om kritiskt tänkande, likvärdighet i undervisningen m m, där odefinierade substantiv och fluffiga verb staplades i gigantiska, meningslösa högar. Kravlistor och styrdokument singlade i en strid ström ner i de digitala stuprören till våra överfyllda skrivbord. 2013 förmedlades till alla på fakulteten att den organisatoriska kuppen var slutförd. Det var slut med ”bottom-up”! Nu var det ”top -bottom” som gällde!

Då var det också slut med vårt ämne, ekofilosofi, trots att de filosofiska frågor som ämnet arbetat med sedan slutet på 70-talet aktualiserats i allt högre grad. 

De ekofilosofiska frågornas relevans blev alltmer tydlig i takt med att åtgärder som byte av energikällor, sopsortering, upprättandet av måldokument, olika mätbara kriterier på ”lyckande”, bonusar till de duktiga, fler bedömningar och mer individuellt ansvar m fl åtgärder visat sig oförmögna att lösa den härva av problem som kulturen trasslat in sig i. 

Vi beslöt tidigt att vi ville hitta en ny plats där tanken och utforskandet får följa sin egen väg. Där vi, med startpunkt i kulturens konflikter och misslyckanden, kunde fortsätta leta efter de viktiga frågorna. Vi ville vara någonstans där utgångspunkterna och begränsningarna utgörs av det materiella och den kroppsliga erfarenheten. Där det finns plats för ofärdiga tankar om just kropp, materia och varandet – till, i alla dess former. 

Den oss givna platsen var Svartälven. Den har funnits med oss länge. Om nu en älv är en plats… En älv är rörelse, flöde, djup, yta, historia. En älv är inte heller EN utan flera bäckar, åar, strömmar, sjöar och skeenden som flyter samman. En älv är också det område som älven samspelar och samskapas/samskapar med. Berg, tallhedar, myrar, granskogar, jordbruksmarker, regn, kraftstationer och kalhyggen. En älv är ett synnerligen aktivt subjekt i människornas värld; fiskevatten, kanotturism, el- och massavedsproduktion, inbjudan att flyta runt och kolla på svalorna heta sommardagar…

Många studenter och andra som arbetat med oss har varit här vid Svartälven. Vi misstänker att de ord och tankar som blivit till och stötts och blötts här, till stor del kan skyllas på älven. Älvens flöde och speglingar, älvens motstånd och följsamhet, älvens glittrande yta och mörka djup, älvens raseri och mildhet har gjort och gör något med oss.                                                                                     

Älven ska alltså inte förstås som symbol för våra drömmar och föreställningar om möjliga sätt att tänka, tala och handla. Älven är vår läromästare i en alldeles konkret och subjektiv mening!

Svartälvsakademin består av olika tillflöden. För närvarande finns fyra.  Och så ett femte lite vid sidan av… Alla kan utforskas var för sig. De är alla delar av samma älvsystem och rinner åt samma håll.

• En älvfåra består av vår podd. Vi gör nya program när väder och vind tillåter.

• En annan är vår E-korrespondens. Där finns både gammal och ny brevväxling.

• En tredje är texter. Där hittar du krönikor, artiklar, mm.

• Den fjärde är observationer; tankar, fragment. Det där som händer mellan gräsklippningen och kvällsmaten.

• Den femte fåran är inte bara vår. Den har varit med i många år och utgörs av de ekofilosofiska verkstäder som vi bedriver inom Föreningen för ekofilosofi.

Pia Skoglund

Född i Göteborg, uppvuxen här och där, bott i Älvsjöhyttan sen 1976, barn och barnbarn, katter, höns, musik, filosofi, fiske, jakt, skriva (2 egna böcker, medv 2 antologier), dans, lärarexamen: barn – SFI, fil mag ekofilosofi, påbörjad forskningsskola med avbrott 2013, undervisning barnskola, universitet, SFI, pensionär med tid för röjsåg.

Viktoria Deeb Klint

Härstammande från Gotland, nu boende i Hällefors; poesi och skrivande och läsande; måleri och fotografi; fil kand i ekofilosofi och religionsvetenskap; familj och vänner och hav och skog och stenar; magisterstudier i religionsvetenskap; meditation och drömmar; kanelbullar, arabiskt kaffe och musik.

Fredrik Arestav

Bosatt i Borås, men även Värmland och Umeå ligger nära; fota och läsa och utforska; ofrivillig ekonom; bilfix och bad och meditation; skogen och sjöarna.

Kontakt

Har du någon fråga eller fundering, tveka inte att kontakta oss på info(snabel-a)svartalvsakademin.se