(E)korrespondens – en brevväxling om konsumtion och människovarande

Foto: Pia Skoglund

Hej du Viktoria

Har just varit på möte där man talade om ”hållbar konsumtion”. Bekymmersamt ur flera aspekter syns det mig. Som om vi verkligen visste vad hållbarhet var, som om vi är säkra på att konsumentrollen är en central möjlighet (rentav den enda) för oss att handla.  Är inte denna slogan (visst kan man kalla den så?) något som ganska väl beskriver hur vi vanligtvis ser på miljöfrågan och dess lösning? Den verkar bygga på en hel hög med antaganden om vad världen är, vad samhälle är och människans varande och värde. Ontologiska, sociala och existentiella idéer samsas på ett märkligt sätt i denna lilla sammansättning. Vad tänker du om detta?

PiaHej Pia,

Jo, jag tänker att det är förbaskat symptomatiskt. Alla de ”lösningar” som presenteras är intimt sammanlänkade med vårt ekonomiska system och en rad icke ifrågasatta grundantaganden om världen… Vi skapar en påstådd ”hållbarhet” som matchar kapitalismen och som bygger på konsumtion och mekanik som ”lösningar” på miljöfrågan.

Dessa ”lösningar” vidmakthåller (och förstärker) sociala strukturer byggda på ojämlikhet och föreställningen om konkurrens och kamp som grundläggande mänskliga egenskaper och förutsättningar. Vilket förstås kan och bör ifrågasättas å det skarpaste.

Vi är goda samhällsmedborgare om vi konsumerar och genererar ”hållbar tillväxt” (ska en skratta eller gråta åt det uttrycket?) – samtidigt som vi ska ha dåligt samvete och känna skuld över att vi inte tar vårt ”individuella ansvar” om vi konsumerar ”fel”. En välnärd medel- och överklass fortsätter hålla hjulen i maskineriet rullande när de reser med ett flygbolag som ”klimatkompenserar” (hur fanken skulle det egentligen gå till?) och tar en ”Thai out” varje vinter, samtidigt som en ensamstående morsa med lågavlönat arbete på landsbygden eller i någon förort ska ha dåligt samvete för att hon handlar ”skräpmat” (och då kan vi ju också fundera över vilken mat som är skräp… och om det inte är ruskigt respektlöst att uttrycka sig så om det eller dem som hamnat i kyl- och frysdiskarna) och dessutom tar sin gamla ”miljöovänliga” bil till affären…

Ja, nu generaliserar jag, jag vet, men det kan allt ha sin poäng det också, när vi nu diskuterar det här.

Och det finns sannerligen mycket att diskutera! Eller vad säger du?

ViktoriaHej Viktoria

Jovisst befästs reala klasskillnader och ojämlikheter. Och dessutom säger uttrycket så mycket om vad det antas vara att vara människa. Till och med i ett sammanhang när hela produktions -konsumtionscykeln är en central del av problemet så är det bara i konsumtionsrollen vi antas agera. Hur vi skall handla/göra har förändrats till vad vi skall handla/köpa.

Jag tycker att två riktigt obehagliga saker händer när man fokuserar alltför ensidigt på konsumtionslösningar: Det ena är att själva människovarandet reduceras radikalt. Vart tog medborgaren vägen? Den gemenskapande aktiva människan? Det andra är att vi förlorar fokus på produktionen. Vad producerar vi? Hur producerar vi? Med vilka konsekvenser? Och inte minst; varför producerar vi? När vi är så strängt sysselsätta med frågan om vad vi skall göra med våra surt förvärvade slantar så missar vi kanske frågan om vad i hela friden vi gör på våra jobb, om vi nu har något.  

Det pratas ju en del nuförtiden om ”varufieringen” (ett fint arv från bl.a.Marx) av det mesta, inte minst av arbetskraften. Så om nu vi arbetande människor också är en sorts varor (som i allt högre grad säljs på slavmarknader av Idol-typ) så kanske även vi borde märkas med ”Bra miljöval” om vi sopsorterar ordentligt?  Varufieringen har kanske drivits så långt att endast två aspekter av människovarandet är synliga: Konsumenten och Varan? Men när barnen leker och hönsen kacklar och rockmusiken ligger tät… då är vi ju något helt annat.. och mer. Eller hur?

PiaHej Pia,

Ja, visst är det så! Just människovarandet är under konstant attack i den nyliberala individualistiska sörja vi tvingas simma omkring i här och nu. Mångfaldsmänniskan, för att tala med Sigmund Kvalöy, reduceras – och kommodifieras – till enfaldsmänniska. Allt från hennes kropp och kreativa uttryck till hennes tid reduceras till varor på en konkurrensdriven marknad.

Jag tror att faran är monumental, den nyliberala reduktionistiska hållningen äter sig in precis överallt, bakbinder och förslavar oss. Och ändå – vi gör revolt varje dag genom att vara ”onyttiga” och envisas med att vara människor istället för maskiner… Vi tar en promenad för att njuta av vårsolen, dricker kaffe med någon gammal släkting, passar de där lekande barnen, matar de där hönsen och lyssnar till den där musiken, helt utan att ekonomiska incitament är inblandade…

”Vi är alla, var och en av oss, mer avancerade än det samhälle vi tvingas leva i”, inleder Göran Greider sin – när jag skriver detta – helt nyutkomna bok ”Den solidariska genen”. Det är uppenbart, tycker jag, att vi idag, i det samhälle vi lever i, oavsett vilka vi är och var vi bor (i städer eller på landsbygden, något som förstås i sig har stor betydelse och medför mycket som är värt att diskutera) förytligas och reduceras å det grövsta. Och vi inte bara förväntas finna oss i det, vi förväntas också tycka att det är rätt och trivsamt att vi blir våra egna varumärkesbyggen, individualistiska förkämpar i konkurrensen om att få ”förverkliga” oss själva genom konsumtion.

Eländet avspeglas även i ett sådant påfund som ”ekosystemtjänster”. Det är inte bara vi människor, utan också skogar, vatten och stenar som förminskas till penningar, till varor. Förespråkarna menar att påfundet uppvärderar naturen när prislappar sätts på dess ”tjänster”, men allt jag ser är ännu en seger för det ohållbara kapitalistiska och tillväxtjagande systemet.

Vad säger du?

ViktoriaHej du

Jag säger att Greider o du har rätt. Kanske till och med att G kunde nöjt sig med att människor och vilken som helst levande varelse är MER än samhället vi lever i.  I levande system är helheten alltid mer och kvalitativt rikare än delarna. Men i en mekanisk helhet tenderar de mer levande och mångfaldiga delarna att reduceras  till enkla platta maskindelar. Tyvärr tycks vårt samhälle utarmas just för att man misslyckas med att ta tillvara de mångfaldiga kvaliteter som både människa och natur besitter.

Svårigheten att förstå skillnaden mellan det mätbara och det som inte kan mätas är farlig. Att mäta blir ju det viktigaste när man fått för sig att världen är möjlig att förutsäga och målstyra.  Men det levande är ingen magisk maskin där man petar in saker i den ena ändan och säkert vet vad som kommer ut i den andra. Mening, delaktighet, insikter, beroende, medkänsla, rättvisa, mångfald (dvs olikheter –i-samverkan); riktigt livsviktiga värden är sällan mätbara och blir därmed alldeles osynliga. Om man på djupet (intuitivt?) förstod kvalitativa och komplexa egenskaper som tid (inte klocktid) och organisk mångfaldsförändring så skulle sannolikt hela situationen se alldeles annorlunda ut.

Mätbarhet handlar om siffror och pengar är siffror och siffror har aldrig varit särskilt användbara för att beskriva kvaliteter och värden – förutom de allra, allra enklaste. Däremot är pengar/siffror oslagbara när det gäller att göra vad som helst utbytbart mot något annat. Det är det, tänker jag, som gör att man kan byta fattiga desperata kvinnor från Vitryssland mot BMW och flådig bostadsrätt. Prissättning av hela ekosystem är väl i det perspektivet ett försök att ”översätta” levande mångfald med oändligt många kvaliteter (både aktuella och latenta, kända och okända) till mätbara ytterst enkla kvantiteter. På så sätt kan man till synes göra något åt saken och samtidigt försämra sakernas tillstånd katastrofalt genom att inte peta i de grundläggande problemen. Utsläppsrätter och annan kvantifiering – läs reducering- av grundläggande evolutionära processer som skogar och människor flyttar mest bara att  runt problemen på samma spelplan.

Det här är ett gammalt filosofiskt/praktiskt problem men nyliberalismen har absolut nått oanade höjder vad gäller att inte vilja/kunna förstå skillnaden mellan det mätbara och det omätbara. Därav den eskalerande ”plattheten” med medföljande meningslöshet, alienation, global uppvärmning och annat skräp. Jag kan inte annat än uppfatta det som ett slags våld på livet i sig.

Det blir allt mer uppenbart att Jordens välmående och mänsklig värdighet hänger ihop!

PiaHej Pia,

Ja, visst handlar det om våld. Som du skriver: våld på livet i sig. Eftersom livet inte kan sorteras och målstyras och stoppas i små lådor. Det kan inte heller reduceras till att handla om en lögn som den om ”den onda människan kontra den goda naturen”, då ingen sådan skiljelinje finns och då vi i själva verket har gemensamma intressen med granar och svanar och lavar och rävar. Ett frigörelse- och ickevåldsprojekt som omfattar naturen omfattar även oss.

ViktoriaHej du

Ja! Jag lutar alltmer åt att frihet och icke-våld handlar om gemensam (r)evolutionär nödvändighet. Att fritt kunna göra vårt verkligt livsviktiga tillsammans med allt annat som gör sitt verkligt livsviktiga är kanske det riktigt hållbara förverkligandet. I det perspektivet framstår hållbar konsumtion som en ganska sorglig och vanmäktig historia. Inte önskar vi våra älskade barn och barnbarn en framtid där de är reducerade till hållbara konsumenter? Att vara mer, tillhöra och delta aktivt och ömsesidigt kanske är allt levandes nödvändighetsrätt

Men innebär detta att vi köper vilken konstig digital pryl som helst –även om den är kanon på att mäta min elkonsumtion?

PiaHej Pia,

Att få tillhöra och aktivt och ömsesidigt vara del av, ja, nog bör det vara en rättighet. Men frågan är förstås vad vi tillhör och i vilken utsträckning vi kan och vill ställa upp på att vara en del av det.

Konstiga digitala prylar må ha en plats i tillvaron för närvarande, men särskilt relationsfrämjande eller ömsesidighetsskapande är de väl egentligen inte.

Kanske kan vi aldrig, på riktigt, reduceras till att vara någonting enstaka (som t ex konsumenter), men vi mår dåligt av att förhålla oss till ett system(fel) som bygger på att vi ska försöka.

Därför är kanske att – så mycket och ihärdigt vi bara förmår – göra det du kallar vårt verkligt livsviktiga, ett sant (r)evolutionärt handlande och ställningstagande. En nödvändighet.

Allt gott,

ViktoriaHej

Oj Viktoria, vi hann inte med själva hållbarheten och att prata om vad den skulle kunna bestå i. Vi måste ta ett tag med den också, eller hur? Jag börjar med några rader nån gång så får vi se var vi hamnar. Fortsättning följer… någonstans.

Nu vill morötterna i jorden…

Kram

Pia