#7b Möjliga berättelser

Foto: Viktoria Deeb Klint

Vad kan då en möjlig berättelse innehålla? Pia och Viktoria fortsätter att fundera kring berättelserna om världen och hur de förhåller sig till verkligheten.

Samtalet utgår från idén om individualism och separation som en (omöjlig) väg till frigörelse, via det icke-förhandlingsbara, till att slutligen landa i allas vårt ömsesidiga beroende och tillvarons osäkerhet. Och utan att komma fram till några svar skissar de på något som vi tänker saknas idag.

Länk till avsnittet!