#4 Vad gör språket med vårt förhållande till världen?

Foto: Viktoria Deeb Klint

När vi pratar och skriver använder vi med nödvändighet språket för att göra oss förstådda. Men varje språk formas av och formar den kultur den är del av och beskriver. Språket förändras efterhand, vilket kan ge ord nya innebörder, något som kanske också gör att vår syn på världen förändras. 

Medverkande är Pia Skoglund, ekofilosof och Viktoria Deeb Klint, ekofilosof och religionsvetare.

Länk till avsnittet!