#1 Intro – Sökandet efter bättre frågor

Foto: Viktoria Deeb Klint

Det hela börjar i Älvsjöhyttan i ett hus uti de Värmländska skogarna. Vi sitter och pratar och diskuterar, lagar mat, promenerar och matar hönsen. Vi skaffar en mikrofon utifrån en vilja att prata om och fördjupa det vi möter och ser runtomkring oss. Inte minst de konfliktpunkter som tenderar att uppstå, där miljödilemmat kanske är det mest centrala.

Hur kan vi förstå det? Går det att fördjupa frågeställningarna och förståelsen?

Här tar det sin början, en start där vi berättar lite om vad vi vill fördjupa oss i och hur vi tänkte gå tillväga.

Välkomna!

Medverkande är Pia Skoglund, ekofilosof och Viktoria Deeb Klint, ekofilosof och religionsvetare.

Länk till avsnittet!