#3 Där det finns kropp finns det också ändlighet

Foto: Viktoria Deeb Klint

Dagens program tar sin början i det mest grundläggande i våra liv, nämligen kroppen. Utan kropp inget liv. Men är det så att den har glömts bort i vår kultur? Där det tänkta och ideala fått sätta ramen för samhället, och våra idéer om oss själva. Om det är så, vad får det för konsekvenser för människor, naturen och det levande?

Länk till avsnittet!