#11 Kan man leva i flera berättelser?

Kan man leva i flera berättelser?

Vi tror på samtalet. Vi tror också på alla människors förmåga att reflektera över viktiga och svåra saker. Det fördjupade samtalet på lika villkor, utan krav på gemensamma ståndpunkter och enkla svar glöms alltmer bort till förmån för experternas tankar. Våra egna filosofiska intuitioner och det filosoferande samtalet kan såklart hämta näring och inspiration från proffsen. Men faktum kvarstår; samtalet och den gemensamma, öppna, fördjupade reflektionen är en förutsättning för ett demokratiskt liv. Det är också en förutsättning för att kunna förstå de stora problem som vårt samhälle och vår kultur står inför.

Vi trodde vi hade avslutat vår serie om berättelser, kartor och världsbild. Men så var det inte. En fråga kvarstod: Kan man leva i flera berättelser?

För att få lite ledtrådar har vi träffat en grupp människor som lever vanliga liv mitt i den vanliga berättelsen. Men de har också en del av sitt liv i en radikalt annorlunda berättelse. Varför blev det så? Hur hanterar och tänker de om det?

Podavsnittet är också ett exempel på hur en samtalstimme på våra ekofilosofiska verkstäder kan gestalta sig. Det vi som deltar har gemensamt är såklart att temat är centralt i våra liv. Och som du kommer att märka så finns plats för osäkerhet och meningsfulla skillnader. Och att vi inte har något tydligt svar på frågan.

Vi hoppas inspirera till samtal om det viktiga, vad det än är. 

Låttips:  Laurie Anderson – Only An Expert

Information om verkstäderna finns på www.ekofilosofi.se